Поговоримо про артиклі

Для багатьох досі незрозуміло коли ж вживається “the”, а коли “а/an”. Сьогодні та у наступному пості допоможемо розібратися з цим питанням.)

Артикль “the” виник від слів this/that і означає “це”, “цей”, “ця” і т. д. 

Означений артикль “the” може ставитися перед будь-якими предметами/людьми в будь-якій кількості. Означений – ми говоримо про щось конкретне, співрозмовник розуміє, про що саме йде мова.

Наприклад, дівчина в магазині тримає в руках сукню и говорить продавцю: «I want to buy the dress/Я хочу купити сукню»,тобто мається на увазі конкретна сукня, а не будь-яка інша.

Також артикль “the” використовується, якщо Ви вже згадували цей предмет або людину і співрозмовник знає, про що йде мова.

I have read an interesting book. My friend gave me (the) book. Я прочитала цікаву книгу. Мій друг дав мені (цю) книгу.

Коли Вы говорите про щось унікальне, або про те, що відомо всім, також використовується “the”.

The weather is hot.

Неозначений артикль вказує на те,що мова не йде про якийсь конкретний предмет, а мається на увазі загальне поняття. 

Наприклад, якщо людина говорить: Give me a book / Дай мені книгу. По артиклю “a” мы можемо зрозуміти, що людина має на увазі не якусь конкретну книгу. Йому підійде будь-яка книга.

Неозначений артикль “a” виник від числівника “one”, значення якого чітко видно у виразах: not a word, a mile’s walk, a cup or two.

Неозначений артикль в англійській мові має два варіанти – “a” и “an”. Якщо іменник починається з приголосного звуку, то використовується форма “a”, якщо з голосного – форма “an”:a tree, a worker, a hero, an apple, an engineer, an hour.

Новини
admin